כתיבת מכתב רשמי

המכתב

לכבוד,

מר רחמים מלול

כבוד ראש העיר

כתובת: ביל"ו 2

הנדון: הנגשת העיר רחובות בתחום התשתיות בשכונות חבצלת ורחובות החדשה

כיתתי ואני הסתובבנו בשכונות חבצלת ורחובות החדשה במטרה לבדוק את נגישות התשתיות בעיר רחובות. הבדיקה התקיימה במסגרת פרויקט הנגישות אשר נפתח לפני כחודשיים בבית ספרנו "השיטה".

לפי הממצאים שבדקנו נמצא כי העליות והירידות של מעברי החצייה לא נגישות למעבר של כיסא גלגלים. לדוגמה, מעבר החצייה בסמוך למעבר הבטוח ברחוב הירדן אינו נגיש למעבר של כיסא גלגלים, ולכן הוא מאלץ את הנכה אשר רוצה לעבור שם לרדת לכביש במקום ללא מעבר חצייה, דבר שמסכן מאוד את חייו.

בנוסף לכך נדהמנו לגלות שגם המדרכות בשכונות הנדונות הינן צרות מדי ולא מאפשרות מעבר של אדם נכה בעל כיסא גלגלים. זאת אומרת שלאדם נכה לא ניתנת אפילו האפשרות לנסוע עם הכיסא שלו כמו שצריך על המדרכה, אלא הוא צריך לרדת בתדירות גבוהה מאוד לכביש ולחכות לקטע במדרכה שבו יוכל לעבור.

לסיכום, לאור העובדות המצערות שהצגתי ניתן להסיק שהתשתיות בעיר רחובות לא נגישות וכדי שנכה בעל מוגבלות פיזית יוכל לעבור ברחובות כמו כל בן אדם אחר יש לצפות שעיריית רחובות תטפל בנושא במהירות המרבית.

בכבוד רב,

אוהד נ.

משוב למכתב

משוב למכתב רשמי-פרויקט נגישות

המגיש/ה: אוהד נ.           כיתה: ט' 


מבנה

מס'

תבחין

ביצוע

הערות

1

2

3

4

5

תבנית המכתב:


תאריך- צד שמאל למעלה

Vפניה- שם האדם ותפקידו

Vהנדון: משפט קצר המתאר את נושא המכתב
V


שורה זו צריכה להיות ממוקמת במרכז העמוד. שורת הנושא צריכה לכלול את השכונות שנחקרו.


פתיחה-רקע לנושא הנדון

Vגוף- תיאור הבעיה או תיאור המידע

Vסיום: בקשה/ מסקנה. שם הכותב

V


אופן ההגשה:


שמירה על השולייםV

כתב יד ברור

Vהגשה באופן נקי ומסודר

V
תוכן

תבחין

ביצוע

הערות

1

2

3

4

5

התאמת הנושא למטרת המכתב.
V


שמות השכונות שנחקרו לא מופיעות בשורת הנושא.

ציון עובדות

V


הבאת נימוקים

V


מטרת המכתב ברורה לכל קורא

V


ניסוח

V

ניסחת היטב ועשית שימוש נבון במילות הקישורלשון

מס'

תבחין

ביצוע

הערות

1

2

3

4

5


שימוש  באוצר מילים המתאים למכתב

Vסימני פיסוק- שימוש בנקודה, סימן שאלה, סימן קריאה, פסיק מרכאות. כתיב נכון.

Vשמחה שהתמודדת עם המטלה!

אתר זה נבנה באמצעות