"נגיש לא אדיש" היא יוזמה התנדבותית הבודקת את הנגישות לכיסאות גלגלים בסביבת בית הספר. יוזמה ערכית, חינוכית שמטרתה סימון דרכי גישה נגישות לאנשים המתניידים על כיסאות גלגלים. ביוזמה למידה אינטגרטיבית המשלבת למידה בכיתה בתחומי גאוגרפיה ושפה, ולמידה בתחום העריכה הדיגיטלית והניווט. במהלך הפעילות התלמידים נחשפים לאוכלוסייה "אחרת" בחברה אשר זקוקה להתאמה כדי לתפקד באופן מלא בחברה. היוזמה מובילה לעשייה ולשינוי תפיסתי אצל התלמידים וקהילת בית הספר כולה. 
אודות image
אתר זה נבנה באמצעות