מטרות

 • הבנת הצורך בנגישות לכל האוכלוסייה ומשמעותה
 • הבנת האחריות שלנו כחברה לדאוג לכל חבריה
 • מעורבות של התלמידים ברב שלבי הפרויקט
 • שכלול מיומנויות שפה

התלמידים יהיו מסוגלים ל...

 • לנווט בעזרת מפה של השכונה-לדעת בכל נקודת זמן היכן הם נמצאים בדיוק על המפה
 • לכתוב השוואה (בין הנגישות בשתי השכונות)
 • לכתוב מכתב רשמי
 • לסמן נקודות ציון על מפה ממוחשבת ולצקת בהן אינפורמציה רלוונטית

יוגשו בתחנות זמן מוגדרות מראש של הפרויקט

 • הגשת מפה עם סימונים וטבלה נלווית עם הערות לגבי הנגישות באזור הנבדק
 • עריכת מפה דיגיטלית על פי הממצאים שנאספו
 • הצגת הממצאים לתלמידים בכיתה של האזור הנבדק
 • כתיבת השוואה בין המצב בשני אזורים שונים
 • כתיבת מכתב רשמי מסכם לעירייה (לראש העיר או לאחראי נגישות)
 • הצגת הפרויקט מול ראש העיר או גורם אחר
 • השתתפות בדיבייט בנושא נגישות

הערכה

הערכה תינתן על תוצרי הפרויקט ע"י המורה (למשל מכתב רשמי לעירייה) והתלמידים  (למשל על הפרזנטציה התלמידים יתנו את המשוב). כמו כן תינתן הערכה על מידת ההשתתפות בדיונים, עבודת צוות, הרצינות וההשקעה בפרויקט.

תוצרים image
אתר זה נבנה באמצעות