כתיבת השוואה

בחטיבת הביניים של בית הספר "השיטה" ערכנו מחקר נגישות בחבצלת וברחובות החדשה. מטרת המחקר היא להשוות בין הנגישות בחבצלת ובין הנגישות ברחובות בחדשה. התבחינים שנקבעו לצורך ההשוואה הם נגישות התשתיות, השירות והפארקים בשתי השכונות. לפני שערכנו את המחקר הנחנו שרחובות החדשה תהיה נגישה למדי, לפחות ביחס לחבצלת, אך גילינו שלא תמיד זה המקרה.

מבחינת התשתיות, הן בחבצלת והן ברחובות החדשה אין תמיד הנגשה. בשתי השכונות, רוב מעברי החציה אינם נגישים משום שהמדרכה שמובילה אליהם לא כוללת הנמכה. ברחובות החדשה המדרכות עצמן מונגשות, והן רחבות וחלקות. לעומת זאת, בחבצלת מצב המדרכות קטסטרופלי למדי, והן שבורות, נטויות, ויש עצמים רבים שחוסמים אותן, כגון ערמות גזם, עמודים ותיבות כבלים.

נותני השירות בחבצלת אינם רבים במיוחד או מגוונים, אך הם כוללים מכולת ובית ספר. בחבצלת, המכולת מונגשת בעזרת הנמכה, אך ההנמכה מתפוררת, ובמהלך רוב שעות היום היא חסומה. אפשר לומר על המכולת שהיא נגישה, אך היא לא נגישה בקלות, ונדרש מאמץ בכדי להיכנס אליה. בדומה למכולת בחבצלת, המרכז המסחרי ברחובות החדשה כולל הנמכה, אך היא נמצאת במיקום לא טוב, בחניה, ובכדי להגיע אליה יש לרדת לכביש ולהסתכן. ההנמכה גם עשויה להיות חסומה במקרה ויש מכונית שחונה בחניה הסמוכה. החנויות במרכז המסחרי עצמו נגישות במאמץ, והמעברים בהן צרים. המרכז המסחרי כולל חניות נכים, בניגוד לבית הספר השיטה, בו אין אפילו חניית נכים אחת.

גם בחבצלת וגם ברחובות החדשה יש מספר פארקים, בחבצלת המתקנים לא נגישים כלל ואין מתקן אחד שאדם נכה יכול להשתמש בו. בדומה לחבצלת, גם ברחובות החדשה אין מתקן נגיש אחד. ברוב הגנים הציבוריים ברחובות החדשה יש גישה נוחה לפארקים עצמם, מלבד גן ציבורי אחד בו המדרכה מקוטעת, ובכך נמנעת הגישה לנכים אל הפארק. לעומת זאת בחבצלת כל הפארקים נגישים. הן בחבצלת והן ברחובות החדשה הברזיות בפארקים אינן מונגשות, מאחר והן גבוהות מדי או שנמנעת הגישה אליהן בגלל שביל משובש, כמו לדוגמא ב"גן הטייס" בחבצלת.

ההשוואה בין הנגישות בחבצלת לבין הנגישות ברחובות החדשה מלמדת אותנו שרחובות החדשה נגישה יותר מחבצלת מבחינת התשתיות מאחר והיא שכונה חדשה יותר, אך מבחינת השירותים והפארקים שתי השכונות לא מונגשות כמעט בכלל.

אתר זה נבנה באמצעות