שלב המשוב

על התלמידים למלא משוב אשר מפרט את פעילותם בפרוייקט. מצורף משוב לדוגמא:

אתר זה נבנה באמצעות